Notícies :: Notícies Externes :: España vuelve a estar representada en el Lobby Europeo de Mujeres

Titular notícies

España vuelve a estar representada en el Lobby Europeo de Mujeres

Dilluns 31 Juliol 2017

Bruselas, 10 jun. 17. AmecoPress.
El Lobby Europeo de Mujeres-España fue ratificado en la Asamblea General del EWL celebrada en Bruselas el pasado 9 y 10 de junio. Si bien su entrada ya había sido aprobada en noviembre por el Consejo de Administración y el Comité Ejecutivo, es la Asamblea General, en su calidad de órgano soberano, quién debe ratificar la admisión de sus miembros.
Después de tres años, sin tener presencia española debido a la disolución de la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), que había ostentado la representación desde 1995, un grupo de asociaciones se unieron y decidieron tomar el relevo. El resultado fue la constitución formal de la nueva organización, LEM-España, formada por una treintena de asociaciones con implantación en varias comunidades autónomas.

http://amecopress.net/spip.php?article16026

 

Nova constitució del Lobby Europeo de Mujeres en  España
Un grup d’associacions de tot l’estat, que havíem format part de la “Coordinadora Española del lobby Europeo de Mujeres” ( CELEM) després de la seva desaparició, vam veure la necessitat de tornar a constituir una plataforma d’ associacions que ens permetés participar en el Lobby europeu de dones (EWL) , que és l’ organització més gran d’Europa i aplega a més de 4.000 associacions de 30 països europeus.
CELEM va desaparèixer per motius econòmics i de mala gestió i per tant el  Ministeri d’ Interior va anul·lar la legalitat d’aquesta Coordinadora Estatal al maig del 2016.
Des del Lobby Europeo de Dones- EWL- amb seu a Brussel·les, se’ns evidencia la necessitat de la creació d’un lobby a Espanya que contempli la realitat i les necessitats de les dones , així com el treball de les nombroses associacions que formen part del teixit feminista a l’Estat Espanyol.
Davant aquesta necessitat plantejada, prenem l’acord de constituió una nova coordinadora, a finals  de Juliol de 2016 presentem els doruments per sol·licitar la legalització al Ministerio del Interior a Madrid.Va ser aprovada com consta en el registre del Ministerio del Interior el 16 de novembre del 2016 i l’ Assembla General del lobby europeu EWL, va acceptar per unanimitat la nostra entrada el 23 de novembre de 2016
Ha estat la Plataforma catalana de Suport al Lobby europeu de Dones la que va iniciar tot el procés de constitució d’aquesta nova coordinadora estatal , elaborant tota la documentació necessària, així com els estatuts i dades diverses. Des del primer moment  hem comptat amb la participació de les següents entitats que conjuntament   vam iniciar tots els tràmitsi ens vam constituir com a nucli promotor i gestor.
Les Associacions inicials son les següents:
 • “Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones” inscrita en el Registre d’ associacions de la ComunitatAutònoma de Catalunya. Engloba a 15 associacions
 • “Agrupación de Madrid del Fórum de Política Feminista”, inscrita en el Registre d’ associacions de la Comunidad de Madrid.
 •  “Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de Agentes y Promotoras de Igualdad de Oportunidades” –FEPAIO- inscrita en el Registre d’ Asociaciones Profesionales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Engloba a 9 associacions.: IOCOVA Valencia, APAIOGA Galicia, AMPLIA Madrid, AIOCYL Castilla y Leon, AIOCAT Cataluña, APAAIO Victoria Kent Andalucía, APAIO Región de Murcia, AIGCS Castellón, APAIONA NABALE Navarra
 •  “Asociacion de Mujeres de Medios de Comunicación” – AMECO-, legalment inscrita en el Registre d’ Associaciones del Ministerio del Interior.
 • “Associació Feminista de Catalunya” –AFEC- inscrita en el Registre d’ associacions de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
 •  “Dones i Drets “,  inscrita en el Registre d’ associacions de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
 • “Asociación Hipólita para la promoción  de los derechos de las mujeres con discapacidad”, inscrita en el Registre d’ associacions de la Comunidad de Madrid.                                                                                                                                     
En el transcurs dels mesos següents altres entitats van donar resposta positiva a la seva incorporació i en aquests moments ja podem dir que el LEM és una coordinadora amplia i plural, representativa dels diversos treballs que el feminisme dur a terme a tot el territori.
 
Aquestes  associacions  que no formaven part a l’ inici, són les següents: 
 • “Consejo Nacional de Mujeres de España” inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, perteneciente al International Council of Women, y al European Council (EICICW-CECIF). Incluye la siguientes 10 asociaciones de mujeres: APDE, Dones de Catalunya, Dones Lid, Dones Mundi, Teatre Dona, Asociación  Catalana de Empresarias y Ejecutivas, Asociación Dones Elisenda de Moncada, Dones per la Cultura, Associació de dones jubilades i pensionistes de Tarragona, Afamer.
Han aprovat en data de 5 de Setembre 2016 en Assemblea General la seva  incorporació.  (qui ha aprovat elles o LEM)
 • “Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres” inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Han aprovat en data  8 de Noviembre 2016 en Asamblea General la seva incorporació.
 • “Forum de Política Feminista de Asturias”. Inscrita en el Registro de asociaciones del Principado de Asturias. Van aprovar amb data  12 de gener  de 2017 la seva  incorporació.
 • “Asociación de Mujeres Empresarias Iberoamericanas AMEIB-PACHAMAMA. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Han aprovat en data 13 de Març de 2017 la seva  incorporació.
 • “ Asociación Mujeres de Valdeserrano” inscrita en el Registre d’ associacions de la Comunidad de Madrid. Han aprovat la seva incorporació en data  25 de Març de 2017.
 • “Asociación de Mujeres Gitanas Españolas ROMI SERSENI” inscrita en el Registre d’ associacions de la Comunidad de Madrid. Han aprovat el seu ingrés el 26 d’ Abril de 2017.
Finalitats i objectius  del LEM España:
La missió de la LEM Espanya és promoure l'apoderament de les dones en tota la seva diversitat, per avançar en la igualtat de gènere, lluitar contra totes les formes de discriminació i violència contra la dona i garantir el ple accés als seus drets humans a través de seva participació activa en la societat.
Conseqüent amb això, la fi de la nostra organització és la coordinació a Espanya de les ONG de Dones per promoure i desenvolupar la igualtat de drets i oportunitats de les dones en el marc d'una Europa unida i democràtica, influint en les polítiques nacionals i comunitàries, controlant la implantació i aplicació d'una legislació tant comunitària com nacional que elimini qualsevol discriminació per raó de sexe. En aquest sentit, els seus objectius i finalitats són acords amb el Lobby Europeu de Dones (EWL).
Lesentitats impulsores de LEM,estemcompromeses per aconseguir la igualtat de gènerei el respecte dels drets humans de les dones, a treballar amb aliances que ens permetin ampliar els nostres objectius. Amb la nostra tasca volem construir una societat on els drets humans, les llibertats i la justícia de gènere siguin una realitat per a totes les dones, amb l’eradicació de totes les formes de discriminació que les afecten per raó de gènere, orientació sexual, sexualitat, religió, edat, capacitat, origen ètnic, nacionalitat, condició social o d’altres factors.
Per a nosaltres, aconseguir l’apoderament de les dones és indispensable per al ple exercici dels seus drets. Assumim també un compromís amb la transparència, l’ús responsable dels recursos financers, l’equitat, la responsabilitat i la integritat en totes les nostres interaccions.  La nostra tasca no està vinculada a cap partit polític ni institució religiosa.

Rosa Ma. Fernández Sansa
Membre de LEM, España
Presidenta de la Plataforma Catalana de Suport al Lobby Europeu de Dones
https://plataformalobbydones.com/

 

Comentaris
Your email will not be disclosed anywhere
Últimes Notícies
Partners